Езикът на знаците за бебета

Снимката е от www.athensparent.com

Комуникацията е в основата на когнитивното, социалното, емоционалното, и поведенческо развитие при децата и езикът на знаците може да съдейства за подобряване всеки един от тези важни аспекти от развитието на детето.

Научавайки бебето на езика на знаците, ние насърчаваме ранната комуникацията, преди детето да е в състояние вербално да се изрази. Още от преди раждането е хубаво да комуникираме с бебето, да му говорим, да му пеем и още повече след раждането, а около 6-ия месец на детето, можем да добавим и езика на знаците. Знаците не са предназначени да заменят езика, а да бъдат като забавно допълнение.

Още като съвсем малки бебетата започват да правят жестове, заедно с бебешките бъртвежи. Това показва, че децата са в състояние да научават жестове преди овладяването на вербални умения. Децата, които се учат на тези прости знаци, могат да повишат когнитивното си развитие, зрителните, слуховите и езиковите си умения.

Използването на жестове, които са част от нормалната реч, позволява на бебетата да учат за още един от аспектите на комуникацията. Смята се също, че знаците, развиват дясното полукълбо, докато езикът се контролира от лявото полукълбо. По този начин стимулираме, балансирано развитие на мозъка. През първата година от живота на детето мозъкът минава през едно експлозивно развитие и никога повече не расте толкова бързо. Затова на колкото повече стимули го подлагаме, толкова повече нервни връзки и окончания ще прави той.

Концепцията за езикът на знаците при бебетата не е новост. Различни вариации са били използвани от логопедите в продължение на десетилетия с деца с увреждания на речта, познавателните способности или и двете.

Бебешките знаци създават взаимно внимание между родителя и детето, водещи до по-силна емоционална връзка и по-добра и по-богата комуникация, която води до по-положително взаимодействие с детето.

Използвайки езика на знаците, ние се забавляваме комуникирайки и намаляваме дразнението на децата, когато се усещат неразбиране.

Сега можете да се научите да комуникирате с бебето още от 6 месеца и то ще може да ви каже кога е „гладно/жадно”, кога иска „още” или е „приключило”, кога му е „студено” или „горещо”, кога „памперса” му е пълен или просто иска „прегръдка”.

Така ще дадете и възможност на детето да споделя с Вас, специални моменти. Когато иска да му целунете коремчето и „пак” и „пак” и „пак” или когато види пиленце, куче или коте. Лицата на децата се озаряват когато, че знаят, че вече ги разбирате.

През първата година от живота на детето се развива мозъка му. Проучванията сочат, че изучаването на бебешкия език на знаците има много ползи за ранното проговаряне и по-богат речник, по-голямо IQ (около 12 точки), дори и по-добри оценки в училище.

Децата, които са учили жестомимичен език показват по-добри резултати при словесното изразяване, имат по-добро разпознаване и изразителност на речта, по-бързо развитие на езиковите умения, подобрени комуникативни, когнитивни, социални, адаптивно-поведенчески, физически, и фини двигателни уменията. Това подобрение обаче е краткотрайно (между 12 и 15-месечна възраст).

Изследователите смятат, че тези положителни въздействия върху бебето се дължат не толкова на езика на знаците, а по-скоро на интересните и забавни дейности покрай използването му и положителното взаимодействие с възрастния. Основната полза е в активното, съвместно визуално-когнитивно внимание по време на връзката родител-дете, което дава възможност на детето да се съсредоточи в темата и контекста на разговора, да си изясни понятията, и да използва една допълнителна практика, с големи ползи:

повишаване на лексиката, по-бърз напредък в когнитивното развитие, намаляване на раздразнението и чувството на неудовлетвореност, както и цялостно подобряване на връзката родител-дете и комуникацията по между им.
Стимулиране на езиковите умения, разбирането, насърчаване на грамотността и успешно позволява на бебето да изрази своите нужди – емоционална грамотност. Родителят също става по-отзивчив и наблюдателен към бебето си.

Това дете, току що е станало на 1 годинка. Майка ѝ я учи на езика на знаците от 6 месечна.