Видео дете

„Най-щастливото дете”
За субтитри на български език на откъсите от DVD-то, след като стартирате видеото, кликнете на иконката subtitles-youtube.jpg „cc” и изберете „Bulgarian”.

Защо малките деца се държат така? Те са малки пещерни хора!
Мислили ли сте някога за вашето дете като за пещерен човек? Д-р Карп обяснява защо това е най-доброто сравнение за децата между 8 месеца и 5 годишна възраст.

Въведение в общуването с Вашето дете
Научете се как да бъдете посланик на Вашето дете, като комуникирате с него на неговия първобитен език – езика на малкото дете.

Общуване чрез използване на правилото на ресторантите.
Какъв е ключът към комуникацията с разстроеното малко дете? Д-р Карп обяснява как да използвате правилото на ресторантите, за да общувате ефективно с малкото дете, когато то е разстроено.

Езикът на малкото дете в действие.
Гледайте как д-р Карп демонстрира на родителите как да разговарят с разстроеното малко дете с помощта на 3 лесни стъпки.

Подхранвайте „паркинг метъра” на Вашето дете, за да бъде то доволно и сговорчиво.
Д-р Карп показва на родителите ключа към това как да запазваме сговорчивостта на малкото дете през целия ден, като подхранваме „паркинг метъра” му с любов и внимание.