Помощни материали

Помощни материали за сертифицирани обучители по програмата “Най-щастливото бебе”

Съдържание на CD-то с помощни материали:

За програмата „Най-щастливото бебе” – 1.0
Този раздел представлява въведение в програмата за сертифициране, информация за д-р Карп и неговите теории и обща информация за учебната програма на „Най-щастливото бебе”.

Програма за сертификация – 2.0
Този раздел предоставя информация за сертифицирането и отговоря на много от често задаваните въпроси за програмата. В пакета може да намерите следното: изпит за сертифициране, формуляр за поръчка на „Най-щастливото бебе”, споразумение за обучители, бланка за препоръка на сертифицирания обучител

Учебна програма и печатни материали – 3.0
Този раздел съдържа пример за провеждане на 2 – 3 часово занятие, което може да бъде водено от всеки сертифициран преподавател. Всички материали, съдържащи се в този раздел, са със запазени авторски права и одобрени за размножаване и разпространение в часовете на сертифицираните обучители.

Бизнес формуляри – 4.0
Този раздел съдържа необходимите формуляри, за да постигнете успех в преподаването.

Лога и изображения – 5.0
Този раздел съдържа лога, които са много полезни за употреба в печатни материали за рекламни цели. Има и много изображения, които могат да бъдат използвани в сайтове и за медийни изяви.

Как да ръководите бизнес. Маркетинг – 6.0
Този раздел съдържа препоръки за успех в бизнеса. Информацията в него ще бъде полезна за тези, които преподават самостоятелно. Тя включва необходимите материали, за да популяризирате лекциите си. Приложени са и примерни рекламни брошури.

Медии – 7.0
Този раздел съдържа информация за това как да работите с медиите. Той е ръководство за това как да постигнете възможно най-много пред медиите и когато давате интервюта.​