Ресертифициране

Повторно сертифициране и последващо обучение

На всеки три години от датата на първоначалното сертифициране се извършва повторно сертифициране (ре-сертифициране). За да бъдете одобрени за ре-сертифициране е необходимо да направите следното:

• Да попълните и предадете на Асоциацията за обучение „Най-щастливото бебе” документация за 14 часа последващо обучение по теми, свързани със следродилния период, като (но не само): следродилна депресия, кърмене, поведение на новороденото, участие на бащата, намаляване на стреса, синдром на раздрусаното бебе или превенция на насилието върху деца. Приемат се и копия на сертификатите. Моля, свържете се с нас на bebeidete@gmail.com ако имате въпроси по това изискване.

• Да предадете 3 формуляра за оценка, попълнени от трима курсиста по програмата „Най-щастливото бебе”

• Да попълните молба за ре-сертифициране.

• Да заплатите такса за ре-сертифициране в размер на 198 лв.

Изтеглете молбата за ре-сертифициране от тук: Молба_ресертифициране_обучители

Алтернативи за последващо обучение, необходимо за ре-сертифициране:

Следните алтернативи са одобрени за всички или за част от всички изисквания за последващо обучение при ре-сертификация (за общо 14 т. или контактни часа обучение. 1 точка = 1 контактен час.)

1. Участие в обучение за дули след раждането, организарано от международната организация ДОНА или одобреното следродилно обучение на КАППА. (Броят на часовете се преценява от съответната организация)
2. Участие в обучение за консултанти по кърмене. (Броят на часовете се преценява от съответната организация)
3. Участие в обучение за инструктори по масаж на бебета. (Броят на часовете се преценява от съответната организация)
4. Участие в обучение по превенция на насилието върху деца. (Броят на часовете се преценява от съответната организация)
5. Участие в семинар или група за подкрепа, свързани с родителските грижи или следродилния период, които не предлагат определен брой часове.
Използва се Формуляр А. 1 точка = 1 среща и документ, удостоверяващ присъствието Ви / сертификат, подписан от преподавателя.
Изтеглете оттук Формуляр_А
6. Независимо проучване
Използва се Формуляр Б. 1 точка = 1 книга / клинична статия. Трябва да приложите документ с резюме на книгата или статията.
Изтеглете оттук Формуляр_Б

Тази програма е одобрена от Комитета по здравни грижи (КГЗ) в Охайо, който ѝ присъжда 5.5 контактни часа продължителност чрез процедурата за одобрение към КЗГ при Организацията за здравна администрация на Охайо.

Освен това, програмата се зачита за 6.5 алтернативни контактни часа от Международната асоциация за обучение за раждане (ICEA) и за 6.5 алтернативни контактни часа от Ламаз.

Продължаващо обучение

Тази програма е одобрена от Комитета по здравни грижи (КГЗ) в Охайо, който ѝ присъжда 5.5 контактни часа продължителност чрез процедурата за одобрение към КЗГ при Организацията за здравна администрация на Охайо.

Освен това, програмата се зачита за 6.5 алтернативни контактни часа от Международната асоциация за обучение за раждане (ICEA).

Одобрена е и за 6.5 алтернативни контактни часа от Ламаз Интернешънъл и може да се използва пrи ресертификация за обучители на Ламаз.